Fission Nedir, Hakkında Bilgi

Fission bölünme nedir, Fission sözlük anlamı hakkında bilgi.

Bir atom çekirdeğinin, dışarıya büyük ölçüde enerji ile birlikte nötronlar salarak yaklaşık olarak aynı büyüklükte iki başka atom çekirdeğine bölünmesi olayına çe­kirdek bölünmesi (fission) reaksiyonu de­nir. Bu deneyi ilk olarak Alman bilginlerin­den.” Otto Hayn ve arkadaşı Strassman 1939 yılında yapmışlardır.

Bu bilginler, uran­yum 235’in çekirdeklerinin, yavaşlatılmış nötronlarla bombardıman edildiğinde bö­lündüğünü baryum ve kripton atomlarının meydana geldiğini, ayrıca her bölünme­den dışarı 2 ile 3 nötron verildiğini gördü­ler.

Fission adı verilen bu olay da en önem­li nokta % 0,1 oranında kütle kaybının bu-lunmasıydı. Ancak parçalanmadan önceki kütleyle, parçalandıktan sonraki kütle ara­sında görülen bu küçük fark, Einstein’ın E=mc2 formülüne göre enerjiye dönüşüyordu fissionve bu enerji çok büyük bir enerjiydi. Bu çekirdek bölünmesi reaksi­yonu 170.10 kalori çıkan nötronlafj eğer uranyum kütlesi ye­teri kadar büyükse, başka uranyum çekir­deklerine de rastlayarak bunları böler.

Olay her yöne doğru hızla yayılır. Buna zin­cirleme reaksiyon adı verilir.

Zincirleme reaksiyonla bölünmeler çok kısa zamanda biter. Bir futbol topu büyüklüğünde uranyumdan bir stadyum dolusu dinamitin patlaması ile salıverilen enerji kadar enerji çıkar. Sıcaklık 5-10 milyon san­tigrat dereceyi buiur Atom bombasının pat­laması böyle olur.

Yukarıda açıklandığı gibi çekirdekleri bölünebilen elementlerden yapılır Zincirleme reaksiyonu sağlamak için gerekli minimum kütleye kritik kütle denir. Patlama hazır atom bombası iki par­çadan yapılmıştır. Bunların bir araya gel­mesiyle kritik kütle aşılır ve bomba patlar.

Bilim adamları fission reaksiyonlarından açığa çıkan enerjiden yararlanmayı başarmışlardır. Atom reaktörleri adı verilen araç­larda denetimli şartlar altında kısa süre­de olan bu reaksiyon uzun sürede oluştu­rulur.

Açığa çıkan enerji çeşitli şekillerde dışarıya alınır ve kullanılır. Bunlardan baş­ka reaktörlerde çeşitli radyoizotoplar elde edilir. Ülkemizde istanbul Küçük Çekme­ce ve Ankara’da nükleer araştırma mer­kezleri vardır. Bu merkezlerde reaktörler­de çeşitli radyoizotoplar ve bu konularda ilmi araştırmalar yapılmaktadır.