Finlandiya Hakkında Kısa Bilgi

Ülkeler Rehberi Finlandiya – Finlandiya ile ilgili bilgi, başkenti, ekonomisi, bayrağı, komşuları, coğrafi konumu hakkında bilgi

337.000 km2’lik bir yer kaplayan Finlandiya’nın coğrafi konumu şudur. Doğuda Sovyet Rusya, güneyde,  batıda Baltık Denizi ve İsveç, kuzeyde Norveç.

finlandiyaFinlandiya kuzeyden güneye doğru inildikçe düzleşen bir ülkedir. Kuzeydoğuya rastlayan ve Rusya’ya sınır olan bölgelerde hafif yükseltilere rastlanır. Bunların deniz düzeyinden yüksekliği 300-400 m’yi geçmez. Kuzeye doğru çıkıldıkça bu yükseltilerin 600 m’ye eriştiği görülür. Finlandiya jeolojik yönden Arkaik Çağ’ın izlerini taşır yani ülkenin yüzey oluşumları Paleozoik Çağdan beri hemen hemen hiçbir değişime uğramamıştır. Daha o çağlarda oluşumunu tamamlamış olan yüzey biçimleri atmosfer olaylarının etkileriyle aşınıp düzleşmiştir. Kısaca özetlemek gerekirse Finlandiya, dünyamızın en «yaşlı» ülkelerinden biridir. Bu arada Finlandiya’nın uçsuz bucaksız ormanlara sahip olduğunu da söylemek yerinde olur. Ama bu ülkenin en karakteristik yüzey görünüşü şüphesiz göllerinin çokluğudur. Dünyada başka hiçbir ülkede bu kadar çok sayıda göle rastlanmaz. 35.000 tane göl Finlandiya yüzölçümünün onda birini kaplar.

Bu yüzden Finliler ülkelerine şairane bir isim olan Somer maa (Göller Ülkesi) adını da verirler. En büyük göl Saimaa adındaki göldür. Yüzölçümü 6.800 km2, olan göl, güneydoğuda Rus S. S. C. sınırına yakındır.