Filistin Hakkında Bilgi

Filistin nerededir, Filistin sorunu nedenleri, Filistin hakkında bilgi.

Ortadoğunun (bazılarına göre Yakındo­ğu) tarihi bir ülkesidir. Kuzeyinde Lübnan, doğusunda Ürdün, güney ve güneydoğu­sunda Sina Yarımadası, batısında ise Ak­deniz bulunur. Esas olarak İbraniler’in yur­dudur.

Filistin’i önce Asurlular ve İranlılar, sonra Romalılar, daha sonra da 395 tari­hinde Bizanslılar hâkimiyetleri altına aldı­lar. 640 tarihinde ise önce Güney Filistin olmak üzere ülkenin tamamını Müslüman­lar Bizanslıların elinden aldılar. Ülke Fatimiler’le Selçuklu Türkleri arasında paylaşıldı.

Daha sonra Haçlı seferleriyle ülke uzun savaşlara sahne oldu. Nihayet 1516 tarihinde Yavuz Sultan Selim’in fethiyle ülke Osmanlılar’a geçti ve merkezi Şam’da olan Suriye eyaletine bağ­lı sancak halinde idare edildi. 1918 tarihin­de Türk ordusu tarafından tutulan Filistin’i ingilizler işgal etti. Ülke İngiliz mandasın­da iken gelen Yahudi göçleriyle bir hayli karıştı.

Araplar ile Yahudiler arasında bu­güne kadar çözülmesi imkânsız olan an­laşmazlıklar sürüp gitti. Ülkenin doğu bö­lümü hafif bir meyille Batı Ürdün’e doğru yükselen bereketli Şefala ve Şaron kıyı ovalarından meydana gelmiştir. Kuzeyden güneye doğru sırasıyla Taberiye (Galile), Samiriye ve Yahudiye (Yahuda) bölgeleri sıralanır.

Tipik Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü bölgede, kış mevsimi çok yağmurlu geçer. Yalnız Hebron’a kadar uzanan bölge 500­700 mm. yağış alır.