Fil Hayvanı Hakkında Bilgi

Filler nerede yaşar ne ile beslenir, Filler nasıl çiftleşir, Fil hakkında bilgi.

Bugünkü Afrika fili ve Hindistan fili mamutla aynı familyaya girerler. Her ikiside, bir zamanda 21 cinsi ve 113 türü kapsayan bu büyük hayvan familyasının son temsilcileridirler.

Bu iki hayvan ana­tomi ve zihin açısından hortumlu meme­lilerin en gelişmişleri ve ender rastlanan­larıdır. Hortum kullanışlı, bir kavrama or­ganı haline gelmiş ve zihin gelişimini ar­tırmıştır. Çünkü fil hortumunu yalnızca besin maddesini almak için değil, su em­mek, vurmak, püskürtmek için ve trom­pet olarak kullanır.

Bu kadar çok yön­lü bir organ başka hiç bir hayvanda yok­tu. Hortum ucunun parmak biçimli çen­geli, nesnelerin ince ayrımlarını fark eder ve okşama işlemini yapabilir. Do­ğanın harika bir gelişimi de Afrika fili­nin büyük üç köşeli kulaklarıdır. Kulak­lar, vücudun ısı miktarını ayarlarlar. Ya­ni, bu büyük kulaklar olmasaydı filler sı­cak steplerde yaşıyamazlardı. 3000­ 4000 kilo ağırlğına rağmen filler hafif ha­reket ederler.

Oval tabanları vardır. Ka­lın jelatin kat, çok elastik bir bağ doku­dan oluşur. Ayak kaba, sütün bacaklar da heybetli bir görüntü verirler. Tehlike sırasında ormana kaçarlar. Günde 60­80 km. yürüyen, dağ geçitlerinden ge­çen birer gezgindiler. Diş yapıları güç­lüdür. Sert şeyleri kemirirken, üst ve alt çene yanlarındaki birer (yani toplam 4) yanak dişini kullanır. Tabi bu dişler kalın ve serttirler.

Bu dişlerden biri aşındı­ğında arkadaki diş çene kemiğinden öne doğru uzanır ve eskiyi öne doğru iter. Bu durum, son altıncı yanak dişi çifti geli­şene kadar devam eder. Dişler 20-30 yıi dayanırlar. Ama asıl harika yanları dışa doğru özel çıkıntı yapan iki fil dişleridir. Bunları çok iyi birer alet olarak kul­lanırlar. Bu dişler, 300-350 cm. uzunlu­ğa ve 30-50’şer kg. ağırlığa ulaşabilirler. Fil dişinin ticari değeri yüzünden bir çok fil öldürülmüştür. Fil nesli bu yüzden yok olmaya doğru gitmiştir.