Fıkıh Nedir, Kaça Ayrılır ve Sözlük Anlamı

İslam dinine göre fıkıh nedir, Fıkıh çeşitleri nelerdir ve kaça ayrılır, Fıkıh ödevi hakkında bilgi.

Bir şeyi layıkıyla bilmek, şuurlu olarak idrak etmektir. İslam Hukuku. Kişinin leh ve aleyhine olan dini hükümleri bilmesi anlamına da gelir. İslamın ilk yıllarında “İlim” ile aynı manada kullanıldı. Fakat Hicri ikinci (Miladi 8) yüzyıldan itibaren fıkıh ilmi, diğer İslami ilim dallarından ayrıldı. “Kıyas” ve “Rey” bir fıkıh metodu olarak kullanılmaya başlandıktan sonra fıkıh eserleri de yazılmaya başlandı.

İmam Şafii’nin El-Umm, Er-Risale, İmam Malik’in El-Muvatta’ adlı eserleri, fıkıh konusunda yazılmış ilk eserlerdir.
Fıkhın Kaynakları: Esas kaynakları: Kitap, Sünnet, İcma’, Kıyas. Tali kaynakları: İstihsan, İstishab, (Bak. İlgili Madde) örf-adet, sahabi sözü, geçmiş şeriatlar.
Fıkhın Konuları:
1) İbadat (ibadetler).
2) Muamelat: Ahval-i Şahsiye (Evlenme, boşanma vb. şahsın hukuku): Siyaseti Şer’iye (İdare hukuku, devletler hukuku, anayasa gibi amme hukuku konuları); Ukubat: Ceza hukuku. Siyer: Milletler arası hukuk, Adab: Ahlak ve muaşeret konulan.