Fidye Nedir, Ne Zaman ve Kimlere Verilir

Fidye ne zaman verilir, Fidye kimlere verilir, Fidye hakkında bilgi.

Fidye, savaş esirlerinin hürriyetlerine mukabil verdikleri karşılığı ifade ettiği gibi (Bkz. Bakara, 85, Muhammed, 4), biraz da­ha genel anlamda olarak, bir kimsenin nef­sini kurtarmak için feda etmeye hazır oldu­ğu karşılığı da ifade eder. Kuran, inkar edip de kafir olarak ölenlerin, ahirette dünya do­lusu altın fidye vermek isteyeceklerini, fa­kat artık kabul edilmeyeceğini (Al-i İmran, 91),  Allah’ın davetine uymayanların ahiret­te, şayet yeryüzünde bulunan her şeyin iki katı kendilerinin olsa onu bile fidye olarak vermeye hazır olacaklarını (Ra’d, 18), fakat o günde kafirlerden hiç bir kurtuluş bedeli alınmayacağını (Hadid, 15) bildirir.

Fidyenin bir başka anlamı da, kişinin iba­det konusunda işlediği eksiklikten kurtul­mak üzere vereceği karşılık (bedel) olup bu da oruç kefaretinde fakiri doyurma (Baka­ra, 184), hacda ihramlıyken tıraş olmanın kefaretinde ise oruç, sadaka veya kurban (Bakara, 196) şeklindedir.