Fetişçilik Nedir?

Fetişçilik neyi temsil eder, Fetişçilik hakkında bilgi.

Toprağa yerleşmeyle beraber ilkeller­de görülen totemizm yerini fetişçiliğe bı­rakmıştır. Totemcilikte Tanrı canlıdır.

Fetişçilikte ise Tanrı cansızdır. Fetiş tanrı­ların cansız olmasına karşılık, birer Tanrı niteliği taşımaları sihirli güce sahip olma­ları gibi özellikleri vardır. İslamiyet’in kuruluşundan önce Arap toplumlarının çok sayıda Fetiş tanrıları vardı.