Fetih Suresi Meali

Fetih Suresi anlamı, Fetih Suresi önemi, Fetih Suresi hakkında bilgi.

Sürenin tamamı hicretin altıncı senesi Müslümanlar seferde iken Hudeybiye dönüşünde Mekke yakınlarında nazil olmuştur, İslamın yakında elde edeceği fethi, başarı ve zaferi müjdelediğinden sureye Fetih ismi verilmiştir. 29 ayet, 560 kelime ve 2433 harftir.

Maide suresinden önce, Cuma suresinden sonra nazil olmuştur.
Sure, İslamın barış ve anlaşmadan yana olduğunu haber vermektedir. Müslümanların sayılarının az olması Mekkenin (fethedileceğini biraz düşündürmekteydi. Bunun için Allah Teala müminlerin kalbine güven ve sükunet verdi. Böylece imanları ve cesaretleri kat kat arttı, kalpleri iman ve kahramanlıkla dolup taştı.

Surede mümin erkekle mümin kadınlara Allah’ın altından ırmaklar akan, içinde kalacakları cennetlere sokacağı, günah ve kusurlarının affedileceği müjdesi verilmekte, Allah hakkında kötü zanda bulunan iki yüzlü dönek erkekler ve kadınlar, Allah’a ortak koşan kadın ve erkeklerin Allah’ın lanetine uğrayacağı bildirilmektedir.

Surede Hz. Peygamberin üç önemli vasfı açıklanmaktadır. Bunların da, onun haber verdiği her şeyin mutlaka gerçekleşeceği, Allah’ın birliğine ve ümmetinin ameline şahit olduğu, Allah’ın rahmetinin ve yardımının müminlere yakın olduğunu müjdeleyici olmasıdır.

Surede dinin, devletin ve milletin bekası uğrunda savaşa katılmanın farz olduğunu, son dinin hak din olduğu belirtiliyor ve İslAmın önünde ve sonunda bütün dinlere üstün geleceği müjdesi veriliyor.

Surenin son bölümünde ise Hz. Muhammed (S.A.V.) ve onunla beraber olup da ona inananların kâfirlere karşı çok çetin ve şahsiyet sahibi oldukları, kendi aralarında ise birbirlerine karşı merhametli ve saygılı davrandıkları bildiriliyor.
Feth suresi, Türk milletinin asırlarca gösterdiği kahramanlık destanlarında büyük cesaret kaynağı olmuştur. Mehmetçik, ruhunda Allah’ın kendisine bahşettiği fetih ilhamına güvenerek ve bu ulvi duygudan ilham alarak hiç bir engel tanımadan Türklüğün ve İslamın yenilme­yen kahramanı olmuştur. Malazgirt’te, Anadolu’da, İstanbul’un fethinde ve niha­yet istiklal Harbi’nde gösterdiği üstün ba­şarısında, Fetih suresinin ilk ayetinde zikre­dilen: “Şüphesiz ki biz senin için apaçık bir zafer, fetih ve başarı yolunu açtık” ayeti sadece peygambere hasredilmediğine, ona iman eden tüm müminleri de içe­risine aldığına yürekten inanan Mehmetçiğin fetih ve zafer sembolü olmuştur.