Ferdinand de Lesseps Kimdir, Hakkında Bilgi

- in Genel, Kim, Kimdir
0

Ferdinand de Lesseps panama kanalı, Ferdinand de Lesseps hayatı ve yaptıkları hakkında bilgi.

( 1305 – 1894) Süveyş Kanalının açılmasını sağlayan bir Fransız diplomatı ve mühendisidir. Versailles’de doğdu. Ailesinin birçok fertleri, yüksek devlet memurluklarında bulunmuş kimselerdi.

Lesseps de bu geleneğe uyarak 1825 te, dış işleri bakanlığında görev aldı. 1832 de konsolos olarak Kahire’ye gönderildi. Bu sırada. Napoleon’un Süveyş kıstağını kesip bir kanal açtırmayı tasarlamış olduğunu okumuştu. Kanal fikri Lesseps’e çok ilgi çekici göründü. Akdeniz’le Kızıldenizin birleştirilmesini tarihte daha önce başkaları da düşünmüştü. Eski Mısırlılar ve Müslümanlar devrinde mevcut olan kanal, sonradan dolmuştu. 11. Selim zamanında Türk hükumeti de kanal projesini ele almış, fakat icraata geçmemişti.

Lesseps, o zamanki Mısır valisi Said Paşa ile dostluğunu ilerletti, kanalla ilgili tasarısını ona da anlattı. Yalnız, Kahire’de baş gösteren bir veba salgını, kanalla uğraşılmasına engel oldu. Bu arada, şehri tehdit eden veba salgınının önüne geçilmesinde büyük bir yararlık göstererek dikkati çekti, Mısırlıların sevgisini kazandı.

30 kasım 1854’te Süveyş Kanalının açılması işini üzerine alması için Babıali tarafından kendisine imtiyaz verildi. 15 yıllık bir çalışmadan sonra, kanal 1869’da açıldı (Bk. Süveyş Kanalı).

1879’da, Panama Kanalının açılması işini de Lesseps üzerine aldıysa da, bu seferki teşebbüsü başarıya erişemedi (Bk. Panama Kanalı).

Ferdinand de Lesseps, Fransız Akademisinin, Bilimler Akademisinin, daha birçok bilim derneklerinin üyesiydi. Legion d’Honneur nişanı ile taltif edilmişti.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir