Fenomenoloji Nedir?

Fenomenoloji neti inceler, Fenomenoloji bilimi hakkında bilgi.

Varlığın bilgisine ancak özneden varılacağı görüşünü savunan metotdur.
Alman düşünürü Edmund Husserl’e (1859-1938) göre, “Nesnenin bilgisine ancak özneden varılabilir. Olaylar (fonomenler) bugüne kadar şu ya da bu yönden anlatılmışlardır ama onların kendiliklerinde ne olduğu henüz çözülmemiştir.”

Husserl “özne”yi bilinen bir nesne kar­şısında bilen ve kavrayan karşılığında kullanılmıştır.