Fenikeliler Kimdir?

In Dünya Tarihi, Genel, Sosyal Bilimler, Tarih 12 views

Fenikeliler ne zaman ve nerede yaşamıştır, Fenikeliler neyi buldu, Fenikeliler hakkında bilgi.

İlk çağda Suriye, Lübnan ve Filistin kı­yılarında yerleşmiş denizci bir kavimdir. Si­te krallıklarından meydana gelen devlet­ler kurmuşlar, bu devletlerden biri zaman zaman ötekileri egemenliği altına almış­tır.

Bu devletler, deniz ticaretine dayanan bir oligarşi tarafından yürütülmüştür. Fe­nikeliler, Samî kavimlerdendir. Bir yandan buğday, zeytinyağı, kereste gibi ürünleri­ni Asur ve Mısır gibi büyük, kalabalık ül­kelere satarlarken, bir yandan da deniz­cilikte ilerlemişlerdi.

Akdeniz kıyılarında küçük sömürgeler kurdular. Akdeniz dışı­na da çıkan Avrupa ile Afrika kıyılarını do­laşan Fenikeliler, bunların ürünlerini, o za­man dünyanın merkezi olan Yakındoğuya taşıdılar. Üstün bir endüstri kurup, ma­den işçiliği, kuyumculuk, camcılık, doku­ma, boyacılık gibi alanlarda, yeni buluş­larla da ilerleyen bir sanayi yarattılar.

Fenikeliler yazıyı da çok geliştirerek so­nunda alfabe yazısını buldular.

Fenike . tarihinin en parlak çağı M.Ö.1000-525 arasındaki yıldır. Bu çağda, Tir (Sur) ve Sidon (Sayda) şehirleri olağa­nüstü parlayıp, öteki siteler üzerinde ege­menlik kurmuşlardır.

853’te Asur Imparatorluğu’nun uyruğu olmak zorunda kalan Fenike, sonra Babil ve İran egemenliği altına düştü. Büyük İs­kender 333’te Fenike’yi aldı. Bundan sonra Doğu Akdeniz kıyılarının eski parlaklığı ge­ri gelmedi.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Fenikeliler Kimdir?"


Top