Fenerbahçe Kulübü Tarihi Kısaca

Fenerbahçe spor kulübünü kim kurdu, Fenerbahçe hangi yıl kimler tarafından kuruldu, Fenerbahçe tarihi hakkında kısa bilgi.

Kadıköyün yemyeşil çayırlarında ilk futbol çalışmalarına başlayan o zamanki gençlik, bu küçük teşekküllerinin adını, ekseriya idmanlarını yaptıkları semtin adına itafeten “Fenerbahçe” koymuşlar ve kulüp rengini de Fenerbahçe de mebzul bulunan papatyalardan ilham alarak Sarı-Beyaz olarak kabul etmişlerdi.

O zaman Kadıköy’de İngilizlerden ve Rumlardan oluşan birkaç kulüp vardı. Fakat Kadıköyün öz gençlerinin kurduğu bu teşekkül, kısa bir zamanda o muhit gençliğinde geniş bir merak uyandırmıştı.
110 sene evvel böyle bir teşekkül vücuda getirmek gayet güç bir işti. Çünkü bugün memleketimizde geniş bir teşkilatla ön plana alınmış bulunan sporun o zaman ne demek olduğunu anlatarak böyle bir değil, birçok teşekküllere ihtiyaç olduğunu kabul ettirmek hemen hemen imkansızdı.

Bu vaziyeti pek iyi bilen o zamanın müteşebbis bir avuç genci, karşılaştıkları bir çok güçlüklere rağmen kurmaya muvaffak oldukları bu kulübü müşterek bir gayret ve tam bir işbirliği ile yaşatmayı kararlaştırmışlardı.
Bu suretle 1906 da hususi surette kurulan Fenerbahçe, ancak iki sene sonra tamamen kurulabildi.