Felek Nedir?

Felek sözlük anlamı nedir, Felek kurandaki yeri, Felek hakkında bilgi.

Felek, yuvarlak kum tepesi, yuvarlak ve müteharrik dalga ve yıldızın döndüğü boş­luk veya yörünge demektir. Kuran-ı Kerim­de bu kelime iki ayette geçmekte ve yörün­ge anlamında kullanılmaktadır. Bu ayetler­den birincisi, Enbiya suresinin 33. ayeti, di­ğeri ise, Yasin suresinin 40. ayetidir. Her iki ayette de “Hepsi birer felekte yüzerler” denilmektedir.

Geniş bilgi için bkz. Astronomi madde­si.