Felak Suresi Meali

Felak Suresi arapça yazılışı, Felak Suresi fazileti nedir, Felak Suresi hakkında bilgi.

Felak kelimesi pek çok manalara gel­mektedir. Bunlardan bazıları şunlardır:

1-Yoktan meydana gelen varlık, yani dağ­lardan pınarların, buluttan yağmurun, topraktan bitkinin, rahimlerden insan neslinin meydana gelmesi.

2-Tan yerinin ağarması ve sabah vaktinin doğması, karanlığın gidip aydınlığın çıkmasıdır. Sure-i celile, Fil suresinden sonra Nas suresinden önce Medine’de nazil olmuştur. Beş ayettir.

Surede Allah Teala görünen ve görünme­yen, bilinen ve bilinmeyen bütün korkunç şeylerden kulların kendisine sığınmalarını, güvenilecek tek varlığın, sığınılacak tek kaynağın Allah olduğunu bildirmekte, insan oğlunun duygu ve sinir sistemlerini aldatı­cı bir tesir altına almaktan ibaret olan sih­rin, sihir yapanların ve düğümlere üfleyen falcıların şerrinden yaratıcıya sığınmaları istenmektedir.

O halde ruhi sıkıntılar, ruhi deprasyonlar, insanda başlayınca tıbbi tedaviye baş­lamakla birlikte Felak ve Nas surelerini okumak ve Yüce Allah’a sığınmakta huzur ve şifa vardır.