Felah-ı Vatan Grubu Nedir?

Felah-ı Vatan Grubu kim tarafından kuruldu, Felah-ı Vatan Grubu hakkında bilgi.

Osmanlı hükumeti ile Amasya görüşmesi doğrultusunda Rauf Bey’in (Orbay) 80 arkadaşıyla Büyük Millet Meclisinde oluşturdukları grup. Grubun öteki üyelerinden bazıları şunlardır:

Celalettin Arif, Bekir Sami, Kara Vasıf. Felah-ı Vatan Grubu Misak-ı Milliyi mecliste kabul ettirmiştir.