Fecr Suresi Meali

Fecr Suresi fazileti, Fecr Suresi okunuşu nasıldır, Fecr Suresi hakkında bilgi.

Fecr’in sözlük anlamı, gece karanlığının kaybolmaya başlayıp sabahın ilk beyazlığı­nın ortaya çıktığı andır. Dilimizde “şafak at­ması, tan sökmesi” tabir olunur. İlk ayet­te zikredildiğinden sureye Fecr adı verilmiş­tir. Mekke’de Leyi suresinden sonra, Duha suresinden önce nazil olmuştur, otuz ayet­tir.

Surenin giriş kısmında Allah Teala dünyanın karanlıktan aydınlığa geçmek üzere olduğu, uykuda bulunan varlıkların yavaş yavaş uyanmaya başladığı, sevinç ve tebessümün ortalığa yayıldığı, tatlı bir dost­luğun ve sevginin hakim olduğu, neşeli ve sevinçli bir an olan şafak vaktine ve yemin edilmeye değer kutsal zaman parçalarına yemin ederek başlanmaktadır.

Yüce Allah surede, kısa kısa zikredilen ayetlerde, eski tarihlerin yeryüzünün en zengin güçlerinin sonuçlarını yanyana ge­tirmektedir, İrem diyarında yaşayan Ad kav­minin başına gelen belalara Semud kavmi­ne Firavuna ve onun azgınlıklarına temas edilmektedir.

Surede Allah tarafından insana nimetler verildiğinde bunun Allah’ın bir ikramı oldu­ğu, Rabbi tarafından denenmek üzere rız­kı daraltıldığında ise Rabbinin kendisine haksızlık ettiğini söyleyenler zikredilerek, varlık ve yokluk anında insanın davranış psikolojisi anlatılmaktadır.

Surede mala karşı aşırı tutkusu olanlar, cimrilik ve bencillik duygusu içinde malın hakkını yerine getirmeyenler, yetime ve yoksula gerekli yardımı yapmayanlar şid­detle kınanmakta, ayrıca kıyamet günü mümin, kafir herkesin hakikati anlayacak­ları, inananlardan imtihanlarını başarı ile verenlerin, Rabbine hayır takdim etmiş olan her nefsi mütmainnenin Allah tarafından övüldüğü, huzur ve sükun içinde şefkat ve sevinç coşkusuyla rahmet-i ilahiye mazhar olacakları, Allah’ın seçkin kulları arasında yerlerini alacakları anlatılmaktadır.