Fecr-i Ati Edebiyatı Hakkında Bilgi

Fecr-i Ati temsilcileri kimlerdir, Fecr-i Ati edebiyatı örnekleri hakkında bilgi.

Meşrutiyet döneminde Servet-i Fünun topluluğuna tepki olarak kurulan yazarlar topluluğu. 24 Şubat 1909’da sanat anla­yışlarını, amaç ve ilkelerini bir bildiriyle açıklayan topluluk şu yazar ve şairlerden oluşur: Ahmet Haşim, Yakup Kadri, Emin Bülent, Celal Sahir, Hamdullah Suphi Tanrıöver, Şahabettin Süleyman. Refik Halit Karay, Ali Canip Yöntem, Faik Ali Ozansoy, Fuad Köprülü.

Sanat şahsi ve muhteremdir” sanat anlayışlarının temelini oluşturur. Edebiyatımızın Batı ölçüsünde yenileşmesi ve ge­lişmesi için çaba harcamak, dili daha sa­de kullanmak, toplumla ilgilenmek ilkele­rini öne sürmüşlerse de Balkan Savaşı nedeniyle ciddi bir çalışma yapmadan top­luluk dağılmıştır.