Fecr-i Ati Edebiyatı Hakkında Bilgi

In Edebiyat, Genel, Sosyal Bilimler 4 views

Fecr-i Ati temsilcileri kimlerdir, Fecr-i Ati edebiyatı örnekleri hakkında bilgi.

Meşrutiyet döneminde Servet-i Fünun topluluğuna tepki olarak kurulan yazarlar topluluğu. 24 Şubat 1909’da sanat anla­yışlarını, amaç ve ilkelerini bir bildiriyle açıklayan topluluk şu yazar ve şairlerden oluşur: Ahmet Haşim, Yakup Kadri, Emin Bülent, Celal Sahir, Hamdullah Suphi Tanrıöver, Şahabettin Süleyman. Refik Halit Karay, Ali Canip Yöntem, Faik Ali Ozansoy, Fuad Köprülü.

Sanat şahsi ve muhteremdir” sanat anlayışlarının temelini oluşturur. Edebiyatımızın Batı ölçüsünde yenileşmesi ve ge­lişmesi için çaba harcamak, dili daha sa­de kullanmak, toplumla ilgilenmek ilkele­rini öne sürmüşlerse de Balkan Savaşı nedeniyle ciddi bir çalışma yapmadan top­luluk dağılmıştır.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Fecr-i Ati Edebiyatı Hakkında Bilgi"


Top