Fayda Teorisi Nedir?

Fayda Teorisi ve tüketici dengesi, Fayda Teorisi ve rasyonel seçimler, Fayda Teorisi hakkında bilgi.

Bu teoriye göre bir mal bize fayda sağladığı için değerlidir. Diğer bir söy­leyişle bir malın değeri sağladığı fay­da ile ölçülür.

Bu görüş ilk defa Aris­toteles tarafından ortaya atılmıştır. Bir malın son faydasına kadar olan fayda­sına marjinal faydası denir. “Fayda, malların ihtiyaçları giderme özelliğidir, ihtiyaçlar tatmin edildikçe de şiddet­leri azalır.”