Fay- Fay Hattı Nedir?

In Coğrafya, Genel, Sosyal Bilimler, Türkiye Coğrafyası, Ülkeler Coğrafyası 14 views

Fay nasıl oluşur, Fay çeşitleri nelerdir, Fay hattı hakkında bilgi.

Yer kabuğunu meydana getiren tortul ta­bakalar iç kuvvetlerin tesiriyle bir basınç­la karşı karşıya geldikleri zaman yeryer kı­rılırlar ve bazen yüzlerce kilometre uzun­lukta çatlaklar meydana gelir.

Bu gibi kı­rılmalar aslında tortul tabakaların sert ve­ya kıvrılıp yükselme özelliklerinin az oldu­ğu durumlarda meydana gelir. Zamanla kıvrılmalara uğramış ve bu sırada sıkışıp sertleşmiş tabakalar, yeni basınçlarla kar­şılaşınca daha çabuk kırılırlar. Bu olay so­nunda meydana gelen tabakaların düşey doğrultudaki dengeleri de,bozulur. Böyle­likle kırığın bir tarafı çöker. Böylelikle kırık hattı boyunca biri yukarıda, diğeri aşa­ğıda iki kompartman meydana gelir.

Dikey doğrultuda meydana gelen bu yer değiş­tirme çeşitli tabakaların sıralanışlarını bo­zabilir. Buna “FAY” denir. Fayların pek çok çeşitleri vardır. Bazıları basit ve çok ye­reldir kırılmadan oluşmuşlardır. Kırık hat­tının iki tarafından kalan kompartmanlar arasındaki dikey seviye farkına fayın “RÖJE”si denir. Bazı faylarda bir kompartma­nın yerinden kayması daha çok yatay doğ­rultuda olabilir.

“Decrochement” denilen bu gibi faylarda dikey röje önemsiz fakat yatay röje büyüktür. Herhangi bir bölge, merdivenvari birçok fay kademeleri ile parçalanır. Ortak kısım, iki kenarda yük­sekte kalan kompartımanların arasında, birçok basamaklar meydana getirerek çö­ker. Bunlara GRABENk kenarda yüksekte kalan kısımlara da HORST adı verilir. Almanya’daki Karaorman Dağları ile Fransa’daki Vosges’ler birer horst, arada kalan Rhin vadisi ise bir grabendir. Aynı şe­kilde Lübnan ve Antilübnan dağları birer horst, arada kalan El-Bika ve ELBEKA çu­kurluğu ise grabendir.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Fay- Fay Hattı Nedir?"


Top