Fay- Fay Hattı Nedir?

Fay nasıl oluşur, Fay çeşitleri nelerdir, Fay hattı hakkında bilgi.

Yer kabuğunu meydana getiren tortul ta­bakalar iç kuvvetlerin tesiriyle bir basınç­la karşı karşıya geldikleri zaman yeryer kı­rılırlar ve bazen yüzlerce kilometre uzun­lukta çatlaklar meydana gelir.

Bu gibi kı­rılmalar aslında tortul tabakaların sert ve­ya kıvrılıp yükselme özelliklerinin az oldu­ğu durumlarda meydana gelir. Zamanla kıvrılmalara uğramış ve bu sırada sıkışıp sertleşmiş tabakalar, yeni basınçlarla kar­şılaşınca daha çabuk kırılırlar. Bu olay so­nunda meydana gelen tabakaların düşey doğrultudaki dengeleri de,bozulur. Böyle­likle kırığın bir tarafı çöker. Böylelikle kırık hattı boyunca biri yukarıda, diğeri aşa­ğıda iki kompartman meydana gelir.

Dikey doğrultuda meydana gelen bu yer değiş­tirme çeşitli tabakaların sıralanışlarını bo­zabilir. Buna “FAY” denir. Fayların pek çok çeşitleri vardır. Bazıları basit ve çok ye­reldir kırılmadan oluşmuşlardır. Kırık hat­tının iki tarafından kalan kompartmanlar arasındaki dikey seviye farkına fayın “RÖJE”si denir. Bazı faylarda bir kompartma­nın yerinden kayması daha çok yatay doğ­rultuda olabilir.

“Decrochement” denilen bu gibi faylarda dikey röje önemsiz fakat yatay röje büyüktür. Herhangi bir bölge, merdivenvari birçok fay kademeleri ile parçalanır. Ortak kısım, iki kenarda yük­sekte kalan kompartımanların arasında, birçok basamaklar meydana getirerek çö­ker. Bunlara GRABENk kenarda yüksekte kalan kısımlara da HORST adı verilir. Almanya’daki Karaorman Dağları ile Fransa’daki Vosges’ler birer horst, arada kalan Rhin vadisi ise bir grabendir. Aynı şe­kilde Lübnan ve Antilübnan dağları birer horst, arada kalan El-Bika ve ELBEKA çu­kurluğu ise grabendir.