Faturizm Nedir?

In Edebiyat, Genel, Sosyal Bilimler 11 views

Faturizm temsilcileri kimlerdir, Faturizm hakkında bilgi.

Gelecekçilik. 20.yüzyılın başında İtalyan şair Marinetti tarafından sistemleştirilip kurulan ve daha çok edebiyat ala­nında akis bulan sanat akımıdır.

Marinetti Fütürizm’in temel ilkelerini izah edeni bir beyanname yayınlamıştır. Bunlardan 1909 tarihinde yayınlanan ilki Fütürizmin muhtevasını açıklar. Buna göre:

1-Edebiyat şimdiye kadar dalgınlığı, ha­reketsizliği, kendinden geçişi ve uyku ha­lini övdü. 2- Oysa hayatta her şey hare­ket halindedir ve bir biçimden başka bir biçime girmektedir. Bu halin sanata yan­sıması şarttır.

3- Bunu gerçekleştirebil­mek için geçmişin bütün sanat değerle­rini taşıyan müze ve kütüphane gibi kuru­luşlar yıkılmalıdır.

4- Hayatın süratli de­ğişmesine uygun yeni anlatım biçim ve yolları bulunmalıdır.

5- Bu yapılırken, sa­natın her dalına dinamizm getirilerek, sa­nayide sağlanan hız sanat sahasına da kazandırılmalıdır.

6- Sanatta, enerji ve atıl­ganlık, tehlike, korku ve gözüpeklik, as­rın hızı ve bu hızı temsil eden (tren, va­pur, uçak vb.) gibi her şey,sanayinin ya­rattığı şehir hayatının renkliliği, çalışma­nın kutsallığı, uğrunda ölünecek büyük ölçüler ifade edilip yüceltilmelidir.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Faturizm Nedir?"


Top