Fatımiler Kimdir?

Fatımiler ne zaman nerede kuruldu, Fatımileri kim kurdu, Fatımiler hakkında bilgi.

Mısır’da 200 yıl süren, Şiî mezhebinden ünlü bir Arap hanedanıdır. 910 yılından başlayarak Tunus’ta küçük bir devlet kurmuşlar, Şii mezhebini yaymaya başlamışlardır. Hz. Ali ve Hz. Fatıma’nın torunlarından olduklarını iddia etmişlerdir.

Bütün Tunus’u egemenlikleri altına aldıktan sonra Libya ve Sicilya’yı da alan Fatımîler, Sardunya’yı, Korsika’yı.hatta Cenova’yı ele geçirip, Frarisa kıyılarına çıkmışlardır.
969’da Mısır’ı almışlar ve başkentlerini Mısır’a taşımışlardır. 1011’de Halep’i alan Fatımîler, Bizans’la zaman zaman önemli savaşlar yaptılar. Yakındoğu işlerine el koyan Selçuklular, Fatımîler’i gittikçe geriye sürdüler. Selçuklular 1071’de Kudüs’ü, 1076’da Şam’ı aldılar.

Zengîler’den Türk atabeyi Sultan Nurettin, Mısır işlerine karıştı, Selahattin Eyyubî, Sultan Nurettin’in komutanı sıfatıyle, Mısır’da Fatımi veziri oldu. 1171’de Selahattin Eyyubi, Mısır’da Fatımiler’in yerine Eyyubi hanedanını kurdu.