Fatıma Binti Alamüddin Kimdir

Fatıma Binti Alamüddin hayatı, yaptıkları, İslam dinini yaşayışı, Fatıma Binti Alamüddin hakkında kısa bilgi.

Dindarlığı ve ilmi dirayeti şahsında toplayan bu İslam hanımı, Sabahaddin Safedi’nin kızıdır. Babası “Alamüddin” unvanı ile anılmaktadır.

Fatıma, devrinin büyük alimlerinden tahsilini tamamlamış ve hadis sahasında ihtisas sahibi olmak için ciddi bir çalışma yolunu tutmuştur. Hadis ilminde yed-i tulası bulunan “Sitt’ül-Cezara”dan Buhari’nin Sahih’ ini okumuş ve diğer muhaddislerin meclisine devam ederek hadis dinlemiştir.

fatima_alamuddinO, kazandığı ilimle fikirleri tenvir ederken, boş zamanlarını güzel sanatların bir kolunu teşkil eden, “Hüsnühat” sanatına ayırmıştı. Bu sahada da büyük bir başarı gösteren Fatıma, başta Buhari hadisleri olmak üzere, birçok kitaplar yazmış bulunmaktadır.

Fatıma, farzları büyük bir dikkatle ifa eder ve boş kalan vakitlerinde nafile ibadetlerle meşgul olurdu. Hayırseverliğe büyük bir meyli bulunan Fatıma, eli, dili ve malı ile İslam’ın yücelmesine ve insanlığın hayrına çalışırdı.

Sayılı nefeslerini bu hizmetlere vakfeden Fatıma, H. 731 yılında ebediyet alemine göç etti. Ruhu şen ve kabri Gülşen olsun.