Faşizm Nedir?

Faşizm ne anlama gelir, Faşizm görüşü nedir, Faşist liderler hakkında bilgi.

Aşırı milliyetçi, totaliter bir rejimdir Devlet, halk üzerindeki etkinliğini artıra­rak, ekonomik gücü elinde tutar Devle­tin kişiler üzerinde mutlak hakimiyeti var­dır.

Kişilerin hak ve özgürlükleri kaldırılır Her konuda zorbalığa başvurulur. İlk de­fa İtalya’da Mussolini tarafından uygulan­mıştır. Mussolini, İtalya’da gelişen toplum­sal hareketlere karşı kendi doktrinini sa­vunarak halkı inandırmıştır. İkinci Dünya Savaşı’nda da A.Hitler, Alman ırkçılığına dayalı bir faşizmi uygulamış, bu savaş sonucunda milyonlarca insan öldürülmüştür.