Fasık Fısk Nedir?

In Dini Bilgiler, Genel, Sosyal Bilimler 16 views

Fasık Fısk açıklaması nedir, Fasık Fısk hakkında bilgi.

(Fe-se-ka)nın Arapçadaki sözlü anlamı, olgun hurmanın kabuğundan çıkmasıdır. Yani bu kelime kökünde dışarı çıkma anla­mı vardır. Kuran’da bu kelime Allah’ın emir ve yasaklarının dışına çıkma anlamını ka­zanmıştır. Adem’e (A S) secde etmeyen şey­tan için Kur’ân’da “Feseka an emri rabbihi: Rabbinin emrinden dışarı çıktı” (Kehf:50) denmektedir.

Fısk Kur’an’da iki anlamda kullanılmıştır.

1-Küfür veya nifak anlamına, ki dinden çıkmak demektir. Mesela “Allah onunla (Kur’ân’daki meselelerle) sadece fasıkları saptırır. Onlar ki söz verip bağlandık­tan sonra Allah’a verdikleri sözü bozar­lar…” (Bakara: 26-27) “Ayetlerimizi yalan­layanlara fısklarından dolayı azap dokunur” (Enâm:49) “Biz sana açık ayet­ler indirdik. Onları ancak fasıklar inkâr eder.” (Bakara:99). “Eğer kitap ehli inan­mış olsaydı, elbette kendileri için iyi olurdu. Onlardan inananlar da var ama çok fasıktır” (Al i Imrân: 110). “Onlar Al-

İah’ı ve Rasulunu inkâr ettiler ve fâsık olarak öldüler” (Tevbe:84). “Münafıklar (var ya) işte onlar fâsıktırlar” (Tevbe: 67). “Allah fasıklar topluluğunu hidayete ulaştırmaz” (Maide:108, Tevbe:24). “Bun­dan sonra kim küfrederse onlar fâsıktırlar” (Nûr:55). “Müminle fâsık bir olur mu, olmaz tabiî” (Secde:18). “Böy­lece rabbinin, fâsıklar için söylediği ‘on­lar inanmazlar’ sözü gerçekleşmiş oldu” (Yunus: 33).

2-Mümin olmasına rağmen büyük gü­nah işleyen veya küçük günahlarda ısrar edenler. Fâsıkın bu anlamı için şu ayetler örnek verilebilir: “Namuslu kadınlara zi­na iftirası attıktan sonra (bu suçlamala­rını ispat için) dört şahit getirmeyenle­re seksen değnek vurun ve artık onların şahitliğini ebedî olarak kabul etmeyin, onlar fâsıktırlar” (Nûr:4). “Üzerine Allatt ın ismi anılmadan (kesilen hayvanlan) ye­meyin. Çünkü o fısktır” (Enâm:121). Fış­kın bu ikinci anlamı için ayrıca bkz: Baka­ra:^, Araf: 163, Hucurât:11, Maide:3, Enâm:145.

ikinci anlamıyla fasık, işlediği amelle İs­lam dairesinin dışına çıkmamış olan günah­kar mümindir. Burada birinci manada din­den çıkma değil, Allah’ın bazı emir ve ya­saklarının dışına çıkma anlamı vardır. Fa­sık, yani günahkar müminler şayet Allah affetmezse- ebedi olarak cehennemde kal­mayacaklar, günahlarının azabını çektikten sonra cennete gideceklerdir.

Kur’ân’da 50’den fazla ayette fısk terimi geçer. Bunların çoğunda fısk kelimesi din­den çıkma, küfür veya münafıklık anlamı­na kullanılmıştır.

Mutluluk Çubuğu Nedir ve Nasıl Kullanılır
Mutluluk Çubuğu Nedir ve Nasıl Kullanılır
Bu yazımızda halk arasında “mutluluk çubuğu” yani
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir

Leave a reply "Fasık Fısk Nedir?"


Top