Farz Nedir?

Farz sözlük anlamı nedir, Farz kelimesi hakkında bilgi.

Farz, Şâri’nin yapılmasını kesin olarak is­tediği şeydir. Bu yönüyle farz, haramın zıddıdır. Hanefiler, yapılması kesin bir ifade ile istenen şeye “farz”, zan ifade eder tarz­da yapılması istenen şeye de “vacip” adı­nı verirler, islam alimlerinin çoğunluğu ise böyle bir ayırım yapmaksızın, her ikisini de “vacip” ıstılahı ile ifade ederler.

Farz, kelime olarak, bir şeyi kesip ayır­mak, takdir etmek payını belirlemek gibi anlamlara gelir. Kelime, Kur’ân’da genelde bu sözlük anlamına yakın tarzda kullanılmıştır. (Bkz.Bakara, 236; Tevbe, 60).

İslamın şiarı olan temel ibadetler ve yü­ce ahlâkî hasletler, hep Kur’ân’ın açık hük­müyle emredildikleri için dinî birer vecibe yani farz görevlerdir. Namaz, zekat, oruç, hac, doğruluk, adalet, akrabaya ve komşu­ya iyilik vb. gibi.