Faraday Kanunu Nedir?

Faraday Kanunu ders notları, Faraday Kanunu formülü hakkında bilgi.

Bir iletken üzerindeki yüklerin iletkenin dış yüzünde toplandığını göstermede kul­lanılan metal bir kafestir.

Yalıtkan ayaklar üzerine oturtulan me­tal kafes (Faraday kafesi) içine bir elekt­roskop veya elektrom etere konarak me­tal kafese içten iletken ile bağlanır. Tel kafes üzerine elektrostatik makina ile ne kadar çok elektrik yükü verirsek verelim kafes içindeki elektroskobun yaprakları açılmaz.

Ancak elektroskop kafes dışına çıkırılırsa yaprakları açılır. Bu deney bi­ze elektrik yüklerin iletkenlerin daima dış yüzlerinde toplandığını gösterir. Yani içi boş iletkenlerin içinde elektriksel bir et­ki olmadığını, dolayısı ile elektrik alanın sıfır olduğunu anlarız.