Falih Rıfkı Atay Kimdir, Hayatı ve Eserleri

Falih Rıfkı Atay kimdir, Falih Rıfkı Atay hayatı, eserleri ve gençliği, Falih Rıfkı Atay

Mercan İdadisi’ni, Edebiyat Fakültesini bitirdi. Birinci Dünya Savaşı’nda yedek-subaylık görevinde bulundu. Özel kalem müdürlükleri, gazetecilik, milletvekilliği, başyazarlık yaptı.

Edebiyata şiirle başlayan Falih Rıfkı, ga­zetelerde yayımladığı makale, fıkra, soh­bet, röportaj türündeki yazılarıyla tanınır. Gezi yazısı türünde de başarılı örnekler vermiştir. Atatürk ilkelerine bağlı, sade, an­laşılır bir dil kullanmış olan yazarın başlı­ca eserleri:

Hatıra: Ateş ve Güneş, Zeytindağı, Çankaya,Atatürk’ün Hatırası/Batış Yılları, Mus­tafa Kemal’in Mütareke Defteri, Atatürk Ne idi?

Gezi: Faşist Roma, Kemalist Tiran, Kay­bolmuş Makedonya,Denizaşırı (Brezilya notları) ,Yeni Rusya, Moskova, Roma, Bi­zim Akdeniz. Taymis Kıyıları, Tuna Kıyıla­rı. Hind, Yolcu Defteri.

Fıkra, makale, röportaj: Eski Saat, Ni­çin Kurtulmamak, Atatürkçülük Nedir?