Falaka Roman Özeti

Ahmet Rasim Falaka özeti, Falaka adlı eserin özet hikayesi hakkında bilgi.

Bir gün, akşam yemeğine gitmeden evvel, bizi mektebin Divanhane denilen geniş, uzun sofrasına karşılıklı dizdiler. Hizmetçilerden biri bir kucak dolusu değnek getirip ortaya bıraktı, durdu. Değnek adedine bakılacak olursa mevcudu darp için kafi görünüyordu. Hepsi de irili, ufaklı fındık değneği idi.

Müdüriyet odasının önünde duran mubassır müdürün odasından çıktığını haber verdi. Dimdik bir vaziyet aldık. Müdür göründü. Ta ilk sınıfın önüne gelir gelmez başçavuş yüksek sesle:
— Bak!
Dedi. Öğrendiğimiz haliyle birer temenna ettik. Diğer mubassır elinde kocaman bir defter ile geldi. Bak, diye kumanda veren başçavuşu çağırdı, defteri açıp ona verdi. O da alıp müdürün emri üzerine okudu:
— … sınıf şakirdanından Asitaneli ……… Efendi dün, öğle üzeri aptest alınırken Çavuş ……… Efendiye karşı gelmiş olmakla hakkında icabeden mücazatım icrası babında…
Başçavuş bir lahza durduktan sonra gene okudu:
— On değnek darp!
Mubassır zavallı Asitaneli … Efendiyi sırasından çıkardı. Süklüm püklüm yürüyordu. Ortaya gelince değnekleri getiren azılı hizmetçi belinden kavradı, çevirdi, diğer mubassır, o değnekler içinden bir değnek aldı. Sayı ile kıçına on değnek vurdu. Karmanyolaya girmiş olan Asitaneli ………:
— Aman, aman. Bir daha yapmam…
Diye bağırdıkça benim dizlerimin bağı çözülüyordu. Düşeceğimi zannediyordum. Maahaza alıcı gözüyle baktığım için bu değnek vuruşu ile Hafızpaşa Mektebi hocasının sopa vuruşu arasında hayli fark-ı şiddet var idi.

Mubassır ağır ağır ama hafif indiriyordu. Hani kıyasıya değil, korkutasıya vuruyor, bize de amire karşı gelmenin cezasının dayak olduğunu anlatıyordu. Anladık.
Gene bir gün bu defa öğle idi, Divanhanede Cem olduk. Aynı merasim… Bu defa, hizmetçi değnekler ile beraber bir de torbamsı bir şeyler getirdi. Müdürün huzurunda başçavuş, o evamır defterini okudu:
— …… Talebesinden …… numaralı……. li …… Ahmet, mektepten geceleyin firar edip yakalandığından darben cezası verilerek tardına karar verilmiştir!

… Ahmet, tarif ettiğim veçhile dayakcağızmı yedi. Yedikten sonra hizmetçi elinden tutarak mubassırın odasına götürdü. Müdür, biz, sonradan gelen birkaç hoca ayakta bekliyorduk. Acaba ne olacak idi? Arası çok geçmedi, bir de bakalım Ahmet eski püskü, buruşuk rubalar içinde geldi. Meğer o bohça mektebe dahil olduğu gün evden üzerine giyip geldiği rubası imiş… Tardedilenlerden mektebin dahili rubası almıyor, geldiği ruba ile çıkartılıyordu. Filvaki üç, dört sene sonra nasılsa bir gün gördüm idi. Hepimizin rubaları da böyle bohça halinde, üzerlerinde isimler yazılı olduğu halde depolardan birinde duruyordu.

Bu muamele, bana dayaktan daha beter geldi. Mektepçe bunun da ismine Keçe külah olmak denirdi.
Bununla da anlıyorduk ki, biz mektebe geldiğimiz zaman o halde imişiz, şimdi ise bu haldeyiz.