Faiz Nedir?

Faiz neden haramdır, Faiz hesaplamaları örnekleri ve Faiz hakkında bilgi.

Patanın belli bir süre kiraya veri­lerek fazlasıyla geri ödenmesine denir. Diğer bir söyleyişle ödünç verilen pa­ranın ödünç veren ile ödünç alan ta­rafından aralarında yaptıkları antlaş­malara göre paranın kiralanmasıdır.

Nasıl ki, bir toprak, iş yeri kiraya belli bir süre için veriliyor, karşılığında ka­zanç getiriyorsa, para da aynı şekilde faiz getirir. Verilen para faiziyle bera­ber ödenir.

Böylece sermaye artışı meydana gelir. Yasalarca kabul edilen faiz oranlarına göre faiz alınır. Banka­lardaki tasarrufu artırmak amacıyla fa­iz oranları ayarlanabilmektedir.