Fabl Nedir Özellikleri Nelerdir?

Fabl örnekleri, Fabl hikayeleri nelerdir, Fabl yazarları kimlerdir, Fabl yazısı hakkında kısaca bilgi.

Kişileri hayvanlardan seçilen, öğretici amacı olan hikayelerdir. Dünya edebiyatında ilk çağlardan başlayarak ahlak der­si vermeyi amaçlayan fabl türünde eser­lere rastlanır. Doğu edebiyatında Beydeba (Kelile ve Dimne), Eski Yunan edebiyatında Aisopos (Ezop), Fransız edebiyatında La Fontaine, başlıca yazarlardır.

Kahramanları, insan karakter ve davra­nışları gösteren hayvanlardan seçilir. Amaç, fablın sonunda kahraman ya da ya­zar tarafından açıklanır.

Türk edebiyatında Şeyhi Harnâme adlı mesnevisiyle bu türün en başarılı örnfeği-ni vermiş Tanzimat edebiyatı döneminde Şinasi, La Fontaine’den bir kaç manzum çeviri yapmıştır