Fabl Nedir?

In Edebiyat, Genel, Sosyal Bilimler 9 views

Fabl örnekleri, Fabl hikayeleri hakkında bilgi.

Kişileri hayvanlardan seçilen, öğretici amacı olan hikayelerdir. Dünya edebiyatında ilk çağlardan başlayarak ahlak der­si vermeyi amaçlayan fabl türünde eser­lere rastlanır. Doğu edebiyatında Beydeba (Kelile ve Dimne), Eski Yunan edebi­yatında Aisopos (Ezop), Fransız edebi­yatında La Fontaine, başlıca yazarlardır.

Kahramanları, insan karakter ve davra­nışları gösteren hayvanlardan seçilir. Amaç, fablın sonunda kahraman ya da ya­zar tarafından açıklanır.

Türk edebiyatında Şeyhi Harnâme adlı mesnevisiyle bu türün en başarılı örnfeği-ni vermiş Tanzimat edebiyatı döneminde Şinasi, La Fontaine’den bir kaç manzum çeviri yapmıştır

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Fabl Nedir?"


Top