Fabl Nedir?

Fabl örnekleri, Fabl hikayeleri hakkında bilgi.

Kişileri hayvanlardan seçilen, öğretici amacı olan hikayelerdir. Dünya edebiyatında ilk çağlardan başlayarak ahlak der­si vermeyi amaçlayan fabl türünde eser­lere rastlanır. Doğu edebiyatında Beydeba (Kelile ve Dimne), Eski Yunan edebi­yatında Aisopos (Ezop), Fransız edebi­yatında La Fontaine, başlıca yazarlardır.

Kahramanları, insan karakter ve davra­nışları gösteren hayvanlardan seçilir. Amaç, fablın sonunda kahraman ya da ya­zar tarafından açıklanır.

Türk edebiyatında Şeyhi Harnâme adlı mesnevisiyle bu türün en başarılı örnfeği-ni vermiş Tanzimat edebiyatı döneminde Şinasi, La Fontaine’den bir kaç manzum çeviri yapmıştır