F Bloku Elementleri Nelerdir?

F Bloku Elementleri nerelerde kullanılır, F Bloku Elementleri hakkında bilgi.

F-bloku elementlerinden lantanitlerde 4f orbitalleri aktinitlerde ise 5f örbitalleri elektron almaktadır. Kimyasal özellikleri dış kabuklardaki elektrotlara bağlıdır, f orbitalleri içeride olduğundan dış elektronlara etkisi azdır. Bu nedenle f-bloku elementleri kimyasal özellikleri bakımından birbirlerine çok benzerler.

Bir lantaniti diğerinden veya bir aktiniti diğerinden ayırmak çok güçtür. Aktinitlerin hepsi radyoaktif olduğu halde, lantanitler Pm hariç radyoaktif değildir.
Kimyasal özelliklerinin benzerliğinin nedenlerinden biri de f-bloku elementlerinin atom yarıçaplarının birbirine çok yakın olmasıdır.

Atom yarıçaplarını en dış elektron bulutunun büyüklüğü tayin eder. Lantanitlerde elektronlar en dıştan başlayarak ikinci iç kabuğa girdiklerinden en dış elektron bulutunun yarıçapını büyük ölçüde değiştirmezler.