Eyyup Peygamber Kimdir?

In Dini Bilgiler, Genel, Sosyal Bilimler 6 views

Eyyup peygamber hayatı,Eyyup Peygamberin duası, Eyyup Peygamber hakkında bilgi.

Kur’ân’da ismi Nisâ, Enam, Enbiya ve Sa’d surelerinde dört yerde zikredilen, kendisinden “kulumuz” diye söz edilen sa­bırlı insan örneği olarak gösterilen Eyyub Peygamber, kendilerine iman etmenin va­cip olduğu peygamberlerden biridir. Hz. İbrahim’in soyundandır. Ayet-i kerimede Hz. İbrahim’den söz edilirken “…Ve onun nes­linden Davud’u, Süleyman’ı, Eyyub’u, Yusuf’u, Musa’yı ve Hârun’u hidâyete ulaştırdık. İşte biz iyilik yapanları böyle mükâfatlandırırız” (Enbiya:84).

Eyyub (A.S)’ın ilâhî vahye mazhar olduğu­nu da şu ayet bildirmektedir, “ibrahim’e, İsmail’e, Ishak’a, Yakub’a, Yakub’un ço­cuklarına, isa’ya, Eyyub’a, Yunus’a, Ha­run’a, Süleyman’a da vahyettik” (Nisa: 163)

Kur’ân, Eyyub’un kavmiyle yaptığı müca­delenin konusu hakkında açıklayıcı bir bil­gi vermemektedir. Kur’ân’a göre o daha çok şiddetli belalara müptela olmuş, büyük sıkıntılara katlanmış, tükenmez bir sabır göstermiş, görevinde kusur etmemiş, şikâ­yette bulunmamış, sıhhat ve âfiyete karşı şükretmiş, zenginlik ve rahatlıkla azmamış, yokluk ve ıstıraplara da isyan etmemiş bir peygamberdir. Nitekim Kur’ân bu hususu şöyle anlatır: “Doğrusu biz onu sabırlı bulduk, o ne güzel kuldu. Gerçekten o tamamen Allah’a yönelmişti”

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Eyyup Peygamber Kimdir?"


Top