Eyyubiler Kimdir?

Eyyubiler ne zaman ve neredek kuruldu, Eyyubilerin kurucusu kimdir, Eyyubiler tarihi hakkında bilgi.

İlk devirlerde Selahattin Eyyubi, babası, amcası, kardeşleriyle Türk Zengi devletinin komutanlarıydılar, Türk kültürü ile yetişmişlerdi.

Sonradan devletin Mısır’a geçmesiyle tam bir Araplaşma oldu. İmparatorluğun merkezi Kahire idi. Bu imparatorluk Mısırda 1171’den 1250’ye, hatta ismen 1254’e kadar 79 yıl sürmüştür. Diğer Eyyubi devletleri, aynı hanedanın çeşitli kolları tarafından kurulmuş siyasi teşekküllerdi, az çok Kahire’deki “Büyük Sultana bağlıydılar.

Asıl imparatorluktan başka 10 Eyyubi krallığı şunlardır:

1-Şam Eyyubîleri, 2-Halep Eyyubileri, 3-Baalbek Eyyubîleri, 4-Kerek Eyyubîleri, 5-Mayyafarikin Eyyubileri, 6-Hasan Keyf Eyyubileri, 7-Yemen Eyyubileri, 8-Basra Eyyubileri, 9- Hama Eyyubileri, 10- Humus Eyyubileri’dir.

Bunların çoğu 1250’den sonra Mısır’da Eyyubiler’in yerine geçen Türk Memlüklülerine bağlandılar.

Devletin kurucusu olan Selahattin’in babası Necmettin Eyüp, 1139-1149 arasında Baalbek valisiyken 1154’te Zengiler’in Şam valisi oldu, 1173’te öldü. Kardeşi Şırkuh da 1154-1169 arasında Zengiler’in Humus valisiyken 1169’da Mısır Fatimi halifesinin veziri oldu, birkaç ay sonra öldü. Bunun çocukları Humus Eyyubileri’ni kurdular.

Selâhattin, amcasının yanında Mısır’a gitmişti, amcası ölünce onun görevine getirildi.
Zengi sultanı Nurettin’in ölümü üzerine, Selahattin, kendini Mısır’da imparator ilan etti. Kudüs’ü Haçlılar’dan aldı. 3. Haçlı orduları ile savaşarak, Kudüs’ü korudu. Haçlılar’a karşı başarılı savaşlar yaptı. Selahattin Eyyubi’nin ölümünden sonra devletin toprakları 1250’de Türk Memlüklernin Mısır’ı zaptetmesiyle Memlüklular’ın eline geçti.