Eyke Ashabı ve Medyen Kavmi

Kuranda Eyke Ashabı ve Medyen Kavmi, Ashabı Eyke Nedir, Ashabı Eyke Hakkında bilgi.

Ashab-ı Eyke, eyke halkı demektir. Eyke, sık ormanlık anlamına gelmektedir. Hz. Şuayb’ın peygamber olarak gönderildiği iki kavimden biridir. Eyke ve Medyen komşu iki ülke idi. Medyen, Akaba körfezinden Humus vadisine kadar uzanırdı. Eyke ise, Kızıl Deniz sahilinden Medyen’e kadar ula­şırdı.

Kur’an-ı Kerim’de, Eyke halkının da za­lim kimselerden olduğu zikredilmekteidr, (el-Hıcr, .15/78) Bu sebeple kendilerine pey­gamber olarak gönderilen Hz. Şuayb’ı yalanlamışlardır. (eş-Şuarâ, 26/176) Eykeliler, ölçü ve tartıyı tam olarak yapmamakta, yer­ yüzünü yağmacılık ve bozgunculukla fesa­da vermekteydiler. (eş-Şuara, 26/181-184)

Fakat onlar, Hz. Şuayb’ı dinlemediler ve azabın gelmesini istediler. Bunun üzerine güneş yedi gün sürece müthiş bir sıcaklık neşretti. Bu sürenin sonunda gökyüzünde bir bulut belirdi ve serin bir rüzgar esti. Ey­keliler bu bulutun gölgesine sığındılar. İş­te o sırada buluttan bir ateş indi ve Eyke halkı yeryüzünden siliniverdi. (C.KIRCA)