Everest Dağı Nerededir?

Everest dağı yüksekliği, Everest dağına ilk tırmanan dağcı kimdir, Everest dağı adını nereden alır.

Everest dağı, Himalaya Dağlarında, Nepal ile Tibet arasındaki sınırda yer alan dünyanın en yüksek tepesidir.

Tepenin yük­sekliği 8882 m.’dir. Tepeye bu ad 1851 ta­rihinde Sirgşorge Everest’in şerefine ve­rilmiştir (Hindiltat Genel Valisi). Oluşumu 1. jeolojik zamana rastlar. Tepenin ku­zeybatı yüzü ile doğu yüzü Tibet’e, güney batı yüzü ise Nepal’e bakar. Bu iki yüzü birbirinden çok heybetli uzun sırtlar ayı­rır.

Bu sırtların arasında doğuda Kang Şung Buzulu, kuzeybatıda ve kuzeyde Rongbug ile bunun bir kolu olan doğu Rongbug buzulu ve batıda ise Hombu bu­zulu bulunur. ,