Etrüskler Kimlerdir?

In Dünya Tarihi, Genel, Sosyal Bilimler, Tarih 7 views

Etrüskler nerede ve ne zaman yaşadı, Etrüskle tarihi ve Etrüskler hakkında bilgi.

Romalılar’dan önce İtalya Yarımadasında yaşıyan, oraların uygarlaşmasında en önemli rolü oynayan eski bir kavimdir. Etrüskler, Hint-Avrupa ırklarındandır. MÖ 7. yüzyılda Anadolu’dan gelip İtalya’ya yerleştikleri sanılıyor.

Etrüskler zengin siteler kurmuşlardı, bu siteler konfederasyonlar halinde birleşip Etrüsk krallıklarını meydana getirdiler. De­mir ve bakırı işlemekle, ticaret sayesinde zenginleştiler, özellikle Roma yakınların­da, az kuzeyde Etrürya denen bölgede bir uygarlık kurdular. 6. yüzyılda kudret ve ik­tidarlarının en yüksek aşamasına çıktılar. 509’da Romalılar’ın (Latinler’in) ayaklan-masıyla Roma’dan kovuldular, bundan sonraki yüzyıllarda İtalya’nın başka yerle­rinden de kovularak, çeşitli İtalyan kavim­leri içinde eridiler.

M.Ö. 3. yüzyılda yarımadaya Latinler hâ­kim oldular. Etrüskler tamamen ortadan kaldırıldılar. Latin diline olduğu gibi, Roma sanatına da tesir ederek, Avrupa uygar­lık tarihinde büyük rol oynadılar.

İleri bir şehir uygarlığı yaratmışlardır. Sanatın her dalında ileri oldukları yapı­lan kazılar sonunda ele geçen eserlerden anlaşılmaktadır.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Etrüskler Kimlerdir?"


Top