Ana Sayfa Tarih Dünya Tarihi Etrüskler Kimlerdir?

Etrüskler Kimlerdir?

24
0

Etrüskler nerede ve ne zaman yaşadı, Etrüskle tarihi ve Etrüskler hakkında bilgi.

Romalılar’dan önce İtalya Yarımadasında yaşıyan, oraların uygarlaşmasında en önemli rolü oynayan eski bir kavimdir. Etrüskler, Hint-Avrupa ırklarındandır. MÖ 7. yüzyılda Anadolu’dan gelip İtalya’ya yerleştikleri sanılıyor.

Etrüskler zengin siteler kurmuşlardı, bu siteler konfederasyonlar halinde birleşip Etrüsk krallıklarını meydana getirdiler. De­mir ve bakırı işlemekle, ticaret sayesinde zenginleştiler, özellikle Roma yakınların­da, az kuzeyde Etrürya denen bölgede bir uygarlık kurdular. 6. yüzyılda kudret ve ik­tidarlarının en yüksek aşamasına çıktılar. 509’da Romalılar’ın (Latinler’in) ayaklan-masıyla Roma’dan kovuldular, bundan sonraki yüzyıllarda İtalya’nın başka yerle­rinden de kovularak, çeşitli İtalyan kavim­leri içinde eridiler.

M.Ö. 3. yüzyılda yarımadaya Latinler hâ­kim oldular. Etrüskler tamamen ortadan kaldırıldılar. Latin diline olduğu gibi, Roma sanatına da tesir ederek, Avrupa uygar­lık tarihinde büyük rol oynadılar.

İleri bir şehir uygarlığı yaratmışlardır. Sanatın her dalında ileri oldukları yapı­lan kazılar sonunda ele geçen eserlerden anlaşılmaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here