Etnografya Nedir?

Etnografya neyi inceler, Etnografya müzesi nerededir, Etnografya bilimi hakkında bilgi.

Yeryüzünde yaşayan toplumların kül­tür, töre, geleneklerini araştırıp açıklama­ya çalışan bir bilim dalıdır, ilkel toplum­ları konu alır.

İnsanların kullandıkları si­lahları, ev aletlerini inceler. Bu bilim ar­keolojiden yararlandığı gibi, sosyolojiye de büyük yararı vardır. Toplumların tanı­tılmasında sosyolojiye kaynak sağlar.