Eter Nedir?

Eter nerelerde kullanılır, Eterin bayıltıcı özelliği var mıdır, Eterin bileşimi hakkında bilgi.

Genel formülleri R-O-R dır R bir al­kil grubunu gösterir Suyun iki hidrojeni ye­rine iki alkil grubunun geçmesiyle türetil­miş bileşikler olarak tanımlanabilir iki mo­lekül alkolden bir molekül su çıkarmakla elde edilir. En çok bilinen eter turu dietil eter(C,Hr-0-C?Hcdir Buna adi eter denir.

Adı eter renksiz, hoş kokulu, uçucu bir sı­vıdır Az koklanacak olursa sinirleri uya­rarak ayıltıcı. fazlaca koklanacak olursa bayıltıcı etki yapar Yoğunluğu 0.72 grtm ergime noktası -21 °C. kaynama noktası 34.6°C dır Çok uçucu ve yanıcı bir sıvı­dır. Buharları havadan iki defa ağırdır. Su ile ancak 1/10 oranında karışır. Yağlar, re­çineler ve birçok organik maddeler için çok iyi bir eritkendir Ayrıca çok kıymetli anestezik (bayıltıcı) bir maddedir.