Estetik Nedir?

Felsefe Estetik nedir, Estetik ne anlama gelir hakkında bilgi.

Estetik kelimesi Yunanca “Aistesio”dan türemiştir. Duyarlık (hassasiyet) teorisi anlamına gelir. Bugünkü kullanışıyla “güzellik” ve “sanatın” genel koşulları akla gelir.
Güzel olan nedir? Güzel olan şeylerin insan üzerindeki etkileri nelerdir? Sorularını cevaplamaya çalışan felsefenin bir dalıdır.

İlk çağ filozofları güzellik konusuna değinmişlerdir. Sokrates’e göre, “güzel olan şey kendiliğinden güzeldir.” Aristoteles’e göre orantı ile ilgilidir. Tabiatın da, insanın da güzelliği orantıdan kaynaklanır. Estetiğin bir bilgi alanına sokulması 18. yüzyılın ortalarına rastlar. Bir Alman düşünürü olan A.G. Baumgarten (1714-1762) estetiğin kurucusu olmuştur.

Estetik suje obje ilişkisine dayanır. O da bir bilgi türüdür. İki yargı şekli vardır. Güzel ve çirkin. Güzelliğin kişilere göre değişmesi estetiğin sübjektif yönünü belirler.
Sanatçı bir objeye form verirken o objede güzellik problemini de yaratmaya çalışır.