Esneklik Nedir?

Esneklik potansiyel enerjisi nedir, Esneklik sınırı hakkında bilgi.

Üzerine bir kuvvet uygulandığında şeklinde geçici olarak değişiklik meyda­na geliyorsa, yani kuvvet etkisi kalktığın­da eski şekline dönebiliyorsa bu cisim­lere esnek cisim denir.

Hook kanununa “göre “bir cismin es­neklik sınırı aşılmarrıak koşulu ile şekil değiştirmesi, o cisme uygulanan kuvvetle doğru orantılıdır.” Buna göre, cismi uy­gulanan kuvvet F uzama miktarı x ise F = -Kx

olarak yazılır. K uzama katsayısını, (-) işa­reti ise F ile x’in ters yönde olduğunu gös­terir.

Hook kanunu esneklik sınırları için de geçerlidir. Eğer cisme uygulanan kuvvet belirli bir değeri aşarsa, şekil değiştiren cisim tekrar eski haline dönemez ve o halde kalır. Kuvvetin bu değerine “esneklik sınırı” denir.