Esmaül Hüsna Nedir?

In Dini Bilgiler, Genel, Sosyal Bilimler 8 views

Allahın 99 ismi ve anlamları, Esmaül Hüsna açıklaması, Esmaül Hüsna hakkında bilgi.

“El-Esma” isim kelimesinin çokluğu, “el-Hüsnâ” da en güzel anlamındadır. Buna göre “el-Esmâü’l-hüsna” terkibi sözlükte en güzel isimler anlamına gelir. İslami ilim­ler terminolojisinde bu kelime, Allah’ın isim­leri anlamında kullanılmıştır.

Kur’ân-ı Kerîm’de bu terkip dört yerde geçmektedir (A’râf 7/180; İsra A17/110; Taha 20/8; Haşr; 59/24) Bunlardan Araf suresin­de olan ayetin meali şöyledir: “En güzel isimler (el-Esmâü’l-hüsnâ) Allah’ındır. O’na o isimlerle dua edin. O’nun ismi konusunda eğriliğe sapanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasını görecekler­dir.”

El-Esmâü’l-hüsnâ 99 tanedir. Bunlar için­de hiç şüphesiz en üstünü Allah ism-i şeri­fidir. Allah ismi, bütün kemal sıfatlarını ken­disinde toplayan, eksik sıfatlardan tama­mıyla uzak bulunan O’nun kendine has bir isimdir. Allah, bu ismi ne hakiki ne de me­cazi manada hiç bir varlığa vermemiştir. Allah ismi, bütün ülûhiyet (tanrılık) sıfatla­rını içine almaktadır.

Allah’ın diğer isimlerine sıfat da denil­mektedir, insan için yaratanını bilmek çok önemlidir. Çünkü inanan kişi, kendisine inandığı yüce zatın varlığını, kimliğini bilme­den O’nunla ünsiyet ve diyalog kuramaz. Bu bakımdan insanlar Allah’ın hususiyetle­rini bildiren isimleri de bilmeye muhtaçtır­lar.

Kul, çeşitli durumlarında vaziyetine en uygun bir isimle, Allah’a niyazda bulunmak ister. Meselâ çok güç şartlar içinde olup da ilâhî merhamete muhtaç olan kişi, Allah’a yalvarma anında O’nun “rahim = acıyan” sıfatına sarılacaktır. Günah işledikten son­ra Rabbinden affını isteyen kişi, O’na yak­laşacak bir vesile ararsa “Gaffar=çok affeden” ve “Settar=bütün ayıpları örten” isimlerine yapışacaktır.

Kulun kendisi ile Allah arasında içinde bulunduğu vaziyete göre ilişki kurmasına vesile olan Allah’ın 99 adından 94’ü Kuran-ı Kerim’de diğerleri ise hadislerde zikredilmektedir. Kuran-ı Kerim’de bulunanların 74 tanesi Mekke’de inen ayetlerde, 20’si de Medine (Medeni)’de iken ayetlerde geç­mektedir.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Esmaül Hüsna Nedir?"


Top