Eskişehir-Kütahya Cephesi

Eskişehir-Kütahya muharebeleri, Eskişehir-Kütahya savaşları hakkında bilgi.

Ulusal Kurtuluş Savaşı sırasında Yunan ilerlemesine karşı Eskişehir’de açılan dayanışma cephesi. Anadolu’ya uzanan tren yollarının kesişme noktası olan Eskişehir bu stratejik önemi nedeniyle İtalyan ve İngilizlerce işgal edilmişti. Sivas Kongresinden sonra Heyet-i Temsiliye tahkir edici davranışlarına karşın Eskişehir’deki İngiliz kuvvetleri komutanıyla 25 Eylül 1919’da resmi bir görüşme yaparak Ali Fuat Paşanın kent yakınlarında karargah kurmasını sağlamıştı.

Bu arada yöreden ve Ankara’dan Ali Fuat Paşa kuvvetlerine pek-çok katılma oldu. Kent içinde de halk işgalcilere karşı giderek tepki duymaya başladı.
Bunun üzerine İngilizler kenti terk etti. Bu cephe Ege’deki öteki cephelerle birlikte Batı (Garp) Cephesinin çekirdeğini oluşturdu.