Eskişehir İli Hakkında Bilgi

Eskişehir nerededir, Eskişehir ili tarihi, ekonomisi ve coğrafi özellikleri nelerdir, Eskişehir hakkında bilgi.

İç Anadolu Bölgesinin kuzeybatısında yeralan Eskişehir’in 9 ilçesi vardır. Alpu, Beylikova, Çifteler, inönü, Mahmudiye, Mihalıççık, Sarıcakaya, Seyitgazi, Sivrihisar. İli güneyden Afyonkarahisar güneydoğu­dan Konya, doğudan Ankara, kuzeybatı­dan Bolu, batıdan Bilecik ve Kütahya çevreler.

il topraklarının %21.8’ini dağlar kaplar. Bozdağ ve Sündüken Dağları (Türkmenba-ba Tepesi: 1.534 m., Kızıldağ: 1.818 m., Taştepe, Kaletepe, Yağaraslan Dağı, Kar-tiji Tepesi: 1.347 m., Kızıltepe: 1.054 m.), Sivrihisar Dağları (Çal Dağı: 1.690 m., Ak-yokuş Tepesi, Boztepe, Üçtepe, Yumruk-çalı Tepe, Sarnıçlı Tepe, Büyelik Tepe, Ara-yıt Dağı) ve Türkmen Dağı (Türkmen Da­ğı Tepesi: 1.825 m., Kırgıl Tepe, Kuyu Te­pe, Yaylacık Tepe, Deve Eriği Tepe, Dede Tepe, Oluk Dağı) belli başlı yükseklikleridir.

Ovalar il topraklarının %25.8’ini kaplar. Porsuk Ovası, Sarısu Ovası, Yukarı Sakar­ya Ovası akarsuların taşıdığı maddelerden meydana gelmiş verimli ovalardır.

Sakarya Irmağı (Kolları: Çıralıözü Dere­si, liıcaözü Deresi, Çardaközü Deresi, Por­suk Çayı, Ankara Çayı, Kirmir Deresi, İn Deresi) ve Porsuk Irmağı (Kolları: Sarısu, Kunduzlar Çayı, Kargın Deresi, llıcasu De­resi, Mollaoğlu Deresi) Eskişehir toprak­larını sular.

ilde önemli bir göl yoktur. Gökçekaya (Sarıyar) Barajı, Porsuk Barajı, Musaözü Barajı. Dodurga barajı gölleri, Yukarı Kar­tal Göleti, Karacaören Göleti ve Uluçayır Sel Kapanı adlı sunî göller DSİ’ce yapıl­mıştır.

İl topraklarının % 41.5’i ekili-dikili alan­lardan, % 25.5’i çayır ve meralardan, % 27’si orman ve fundalardan, % 6’sı tarı­ma elverişsiz alanlardan oluşur.

ilde genellikle kara iklimi hüküm sürer.

Eskişehir sosyo-ekonomik gelişkinlik açısından Türkiye’nin önde gelen illerin­den biridir. Endüstriyel açıdan olduğu ka­dar tarımsal açıdan da büyük çapta üre­tim yapan illerimizdendir. Tarım sanayiden sonra başlıca geçim kaynağıdır. Buğday, arpa, şekerpancarı, patates, meyve belli başlı ürünleridir.

Eskişehir’de mera hayvancılığı yapılır. En çok küçükbaş hayvan yetiştirilir. Koyun, tiftik keçisi ve kıl keçisi yetiştirilmesi önem­lidir. Tavukçuluk da önemli bir faaliyet koludur.

MTA’nın Eskişehir’de belirlediği maden­ler şunlardır: Mihalıççık, Merkez: Man­yezit. Mihalıççık: Krom, asbest, kaolen, talk, toryum. Seyitgazi: Bor mineralleri. İl aynı zamanda lüle taşının dünyada bu­lunduğu ve çıkarıldığı tek bölge olma özel­liğini de taşımaktadır.

Elverişli ulaşım ve enerji imkanları, sağ­lam tarımsal yapısı ve zengin maden kaynaklarının yanısıra sanayisi de gelişmiş il­lerimizdendir. ilde başta lokomotif, motor sanayi, metal eşya, makine imalat sana­yi, gıda sanayi olmak üzere birçok sanayi kolunda faaliyet gösteren fabrika, imalat­haneler bulunmaktadır.