Eski Mısırlılarda Dini İnanış Nasıldı?

Eski mısırlılar hangi dine mensuptu, Eski Mısırlılar neye inanırlardı, Eski Mısırlılarda Dini İnanış Nasıldı?

Eski Mısırlıların dinsel inançları en çok doğadan ve Nil Nehri’nin veriminden etkilenmiştir. Ayrıca güneş, rüzgar ve insanlara yararlı hayvanlar da, Mısırlıların inançlarında rol oynamıştır.

Eski Mısır’ın esas tanrısı, güneşi temsil eden “Ra” idi. Ra, oğlu olarak bilinen firavunun koruyuculuğunu yapardı. Diğer bir önemli tanrı da Osiris idi. Bir efsaneye göre kıskançlık nedeniyle ağabeyi Set tarafından öldürülen Osirls’in oğlu olan Horus, inanca göre, babasının ölümü karşısında intikam amacıyla yeniden dirilip, ölülerin tanrısı olmuştu.

Eski Mısırlıların tanrıları, başı ve hatta tüm bedeni, belli bir hayvanınkine benzeyen şekillere sahiptiler. Mezarlıklar tanrısı “Anubis”, çakal başına sahipti. “Apis”, boynuzları arasında güneşi tutan bir boğa idi. “Apopis” ise, Ra tanrısının düşmanı ve güneşi örten bulutların sembolü olup, bir yılan şeklini taşıyordu. “Bast”, aşk, dişilik ve modayı temsil ediyordu ve kedi başı taşıyordu. Doğumları yöneten tanrı “Hakef’in kurbağa başı vardı. Bahar tanrısı “Keferi” ağustos böceği tarafından temsil edilirken, çamurdan ilk insanı yaptığı kabul edilen çömlek tanrısı “Khenum” bir koç başı taşıyordu.

“Mut” adlı tanrıça bir akbaba ile sembolize edilirken, “Şebek”, timsah tanrı, “Selket”, akrep tanrı “Thod”, katiplerin tanrısı idi ve babun başına sahipti.

Eski Mısırlılar, ölümden sonraki yaşama inanıyorlardı ve ölümden sonra ya ceza göreceklerine veya ödüllendirileceklerine inanıyorlardı. Ayrıca, mumyalanırlarsa öldükten sonra da yaşayabilecekleri inancını taşıyorlardı.