Eşitlik Nedir?

Eşitlik sözlük anlamı nedir, Eşit hak ve özgürlükler nedir ve Eşitlik hakkında bilgi.

Eşitlik kişilerin ayrıcalık yapılmadan kanunlarla belirlenen hak ve görevlere sahip olmalarıdır. Milli gelirden eşit pay almalarıdır.

Dil, din, ırk farkı gözetilmeksizin insan­ların kanun karşısında eşit haklara sahip olması anlaşılır.

Eğitim, sağlık, kamuda görev alma gibi kanunlardan herkesin ya­rarlanmasıdır. Eşitlik kavramı, 1789 Fran­sız İhtilalinden sonra ülkelerde ön plana çıkmıştır. Demokrasi yönetimlerinde eşit­lik esastır.