Eşik Frekans Nedir?

Eşik Frekansı nasıl bulunur, Eşik Frekans hesaplama yöntemleri hakkında bilgi.

Klasik fiziğin açıklayamadığı olaylar­dan biri olan fotoelektrik olayda, fotoelektronun enerjisi ile metal üzerine düşen ışı­ğın frekansı arasında bir bağıntı bulun­masıdır.

Klasik fiziğe göre elektronlara enerji veren, ancak ışımanın şiddeti olabilir. An­cak belirli bir frekans aşılmadıkça ışıma nekadar şiddetli olursa olsun metallerden elektron koparılamadığı gözlenmiştir. Fo­toelektrik olayda bir metalden elektron koparılabilmesi için kullanılan ışığın be­lirli bir frekans değerini aşması gerekir. Metalin karakteristiği olan bu belirli fre­kansa “eşik frekans” denir.

Her metalin kendine ait bir eşik frekansı vardır. Bir çok metal için eşik frekans ultraviyolededir Yani görünür ışığın dalga boyundan (0 4jn-0,8fn) daha kısa dalga boylu ışık tayfında yer alır. Ancak potasyum ve sez­yum oksit için eşik frekans görünür tayf içinde yer alır.

Fotoelektrik olayda elektrona kopabilecek kadar enerjiyi veren ışığın frekan­sıdır. Eşik frekansı aşılmadıkça elektron kopabilecek enerjiyi kazanamaz. Bu ne­denle düşük frekansta ancak büyük şid­dette ;bir ışık kullanmakla metallerden elektron koparılamaz. Işığın şiddeti elekt­ronun enerjisi ile değil, kopan elektron sayısı ile ilişkilidir, örneğin kırmızı ışığın frekansı mavi ışığın frekansından küçük­tür. Yüksek şiddette kırmızı ışığın oluşturduğu fotoelektronun enerjisi, küçük şiddette mavi ışığın oluşturduğu fotoelektronun enerjisinden daha küçüktür. Ancak kırmızı ışığın meydana getirdiği fotoelektron sayısı daha çoktur.