Eşik Frekans Nedir?

In Fen Bilimleri, Fizik, Genel 26 views

Eşik Frekansı nasıl bulunur, Eşik Frekans hesaplama yöntemleri hakkında bilgi.

Klasik fiziğin açıklayamadığı olaylar­dan biri olan fotoelektrik olayda, fotoelektronun enerjisi ile metal üzerine düşen ışı­ğın frekansı arasında bir bağıntı bulun­masıdır.

Klasik fiziğe göre elektronlara enerji veren, ancak ışımanın şiddeti olabilir. An­cak belirli bir frekans aşılmadıkça ışıma nekadar şiddetli olursa olsun metallerden elektron koparılamadığı gözlenmiştir. Fo­toelektrik olayda bir metalden elektron koparılabilmesi için kullanılan ışığın be­lirli bir frekans değerini aşması gerekir. Metalin karakteristiği olan bu belirli fre­kansa “eşik frekans” denir.

Her metalin kendine ait bir eşik frekansı vardır. Bir çok metal için eşik frekans ultraviyolededir Yani görünür ışığın dalga boyundan (0 4jn-0,8fn) daha kısa dalga boylu ışık tayfında yer alır. Ancak potasyum ve sez­yum oksit için eşik frekans görünür tayf içinde yer alır.

Fotoelektrik olayda elektrona kopabilecek kadar enerjiyi veren ışığın frekan­sıdır. Eşik frekansı aşılmadıkça elektron kopabilecek enerjiyi kazanamaz. Bu ne­denle düşük frekansta ancak büyük şid­dette ;bir ışık kullanmakla metallerden elektron koparılamaz. Işığın şiddeti elekt­ronun enerjisi ile değil, kopan elektron sayısı ile ilişkilidir, örneğin kırmızı ışığın frekansı mavi ışığın frekansından küçük­tür. Yüksek şiddette kırmızı ışığın oluşturduğu fotoelektronun enerjisi, küçük şiddette mavi ışığın oluşturduğu fotoelektronun enerjisinden daha küçüktür. Ancak kırmızı ışığın meydana getirdiği fotoelektron sayısı daha çoktur.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Eşik Frekans Nedir?"


Top