Eşeyli ve Eşeysiz Üreme Nedir?

Eşeyli ve Eşeysiz Üreme özellikleri nelerdir, Eşeyli ve Eşeysiz Üreme nasıl gerçekleşir hakkında bilgi.

Gelişmiş canlılarda görülen üreme ti­pidir. Bu üreme tipinde belirgin bir dişi ve erkek ayrımı vardır. Dişi fert mayoz bölünme ile yumurta, erkek fertte yine mayoz bölünme ile sperm hücresi oluş­turur. Bu iki hücre birleşince döllenme olur. Döllenmiş yumurta hücresi de, mi-tozla bölünerek yeni ferdi meydana ge­tirir.

Bir ferdin erkek, dişi farklılığı olmadan yeni bir birey oluşturması. Örneğin ami-pin enine ikiye ayrılması ve iki yarım ami-pin kendilerini tamamlayarak bir amip­ten iki ayrı amipin meydana gelmesi. Bi­ra mayasının tomurcuklanma ile yeni fer­di oluşturması, sıtma plazmodyumunun sporlar oluşturması gibi.

Ayrıca birçok bitkide bazı parçalarının toprağa gömülmesi veya suda bırakılma­sı sonucu hiçbir döllenme olmadan ye-: ni fertler oluştururlar (çelikleme ile ço­ğaltma)-

Tükürük bezleri, süt bezleri ve diğer bir­çok bez epitel hücrelerinin biraraya gel­mesiyle oluşmuştur. Bu bezlerde deği­şik şekillerde meydana gelir. Örneğin bo­rumsu bezler, peteksi bezler, bileşik bo­rumsu bezler, bileşik peteksi bezler.

Epitel dokunun oluşturduğu bezlerin bir kısmı açık bez adını alır ve salgısını boşluklara dökerler, diğer bir bölümü ise-kapılı bez adını alır ve salgısını doğrudan kana dökerler.