Eşey Bezleri Nedir?

In Biyoloji, Fen Bilimleri, Genel 15 views

Eşey Bezleri hastalıkları ve tedavisi nedir, Eşey Bezleri ne işe yarar, Eşey Bezleri hakkında bilgi.

Erkek ve dişide farklı yapılardaki bez­lerdir. Dişi eşey bezlerine ovaryum (yu­murtalık), erkek eşey bezlerine ise tes­lis (erbezleri) adı verilir.

Dişi fertte yumurtalıkların biri sağ, di­ğeri sol karın içi bölgede olmak üzere iki tanedir. Görevi yumurtayı olgunlaştırıp, dışarı atmak ve bununla paralel cinsiye­tin gerektirdiği hormonları salgılamaktır.

Ortalama 12 ile 14 yaş arasında çalış­malarına başlar. Yumurtalıkların çalış­ması beyin tabanında bulunan hipotalamus ve hidöfiz bezlerinin kontrolü altın­dadır. Bu bezlerin uyarısıyla yumurtalı­ğın içinde yer alan doğuştan yerleşmiş fohküllerden (yumurta keseleri) bir tanesi gelişir. (Hipofizden gelen folikül uyarısı hormonun etkisiyle) gelişen esey_bezlerifolikül östrojen yani dişilik hormonunu salgılar.

Östrojen hormonu gelişmekte olan kız ço­cuğunda göğüslerin, rahimin gelişmesini ve kadınsı vücut yapısının oluşmasını sağlar. Hipofizin hipotalamusun uyarı­sı ile salgıladığı ikinci hormon olan lüteinizon hormon (LH) olgunlaşan folikülte­ki yumurtayı yumurtalıktan dışarı attırır. Bu yumurta hücresi buradan yumurta kanalına geçer ve uterus yani rahime doğru hareketlendirilir.

Yumurta hücre­si dışarı atılan folikülleri kendisi yumurtalık içinde kalır ve san cismi(korptız) luteum) oluşturur. Sarı cisim progesteron adı verilen dişiye ait ikinci hormonu sal­gılar.

Progesteron rahimin iç yüzü olan endometrium geliştirerek yumurta hüc­resinin bu bölgeye rahatça tutunmasını ve yerleşmesini sağlar. Eğer yumurta buraya döllenmeden gelmişse hipofiz­den LH salınımı durur ve artık son cisim bozulur ve progesteron salgılayamaz. Bunun üzerine endometrium geriler ve yumurta tutunamayıp Kanamayla bura­dan dışarı atılır. Kadında bu olay yakla­şık 28 günde bir salgı bezlerinin kontro­lüyle tekrarlanır. Ta ki menapoz dönemi­ne kadar.

Erkek üreme organı erbezleri de yine iki tanedir. Dişi üreme bezlerinden en önemli farkı dişininkiler karın içine yer­leştiği halde bunlar karından dışarıya skrotum adı verilen bir kese içine atılmış­lardır.

Özellikle ürettiği spermlerin canlı kalması için vücut ısısına oranla daha dü­şük ısıya sahip bu kese testisler için uy­gun ortam oluşturur. Erbezleri ergenlik çağında (yaklaşık 14 yaş civarında) faali­yete geçer. Sperm hücrelerini üretir. Ay­rıca androjen adı verilen erkeklik hor­monları buradan salgılanır. En önemli androjen tipi testosterondur. Testisler-de yapılan spermler, meni kesesinde toplanır ve penis aracılığıyla dışarı atı­lır. Testosteron , sperm oluşumundaki etkileri yanında gelişme çağındaki erkek­te penis büyümesini, sesin kalınlaşma­sını, sakal ve bıyık çıkmasını, kasların ge­lişmesini sağlar.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Eşey Bezleri Nedir?"


Top