Eş Potansiyel Yüzeyler Nedir?

Eş Potansiyel Yüzeyler ve elektrik alan çizgileri, Eş Potansiyel Yüzeyler özellikleri hakkında bilgi.

Uzayda bütün noktaları aynı potansi­yelde olan bir yüzeye eş potansiyel yü­zey denir. Bir iletken cismin yüzeyi dai­ma eş potansiyel bir yüzeydir, çünkü bu yüzey üzerindeki yükler öyle bir şekilde dağılmışlardır ki, yüklerin her biri üzerin­deki kuvvet sıfırdır.

Bu nedenle iletken üzerindeki yükü hareket ettirmek için ya­pılması gereken iş de, sıfırdır ve böyle bir yüzey üzerindeki her nokta civarındaki nokta ile aynı potansiyeldedir, dolayısı ile iletkenin bütün yüzeyi aynı potansiyelde­dir.