Erzurumlu Emrah Kimdir?

Erzurumlu Emrah edebi kişiliği, Erzurumlu Emrah hayatı ve eserleri, Erzurumlu Emrah hakkında bilgi.

19. yüzyıl halk şairidir. Erzurum’da doğ­muş Sivas, Kastamonu, Konya,Niğde ille­rini dolaşmıştır.

Saz şairleri içinde divan şiirini en iyi bi­len, aruzla gazel, murabba, muhammes ve müseddesler yazan Emrah, Dertli ve Seyrani ile birlikte 19. yüzyılın büyük şa­irleri arasındadır. Tasavvuf şiirleri varsa da kişiliğini koşma ve semailerde göstermiş­tir. Bazı araştırmacılar, şiirlerinin bazı­larının Ercişli Emrah’a ait olduğunu öne sürmektedir.